Socios Colaboradores : Trans Arroxo 2004

 

TRANS ARROXO 2004 S. L.

* Transportes con camións de obra e camións grúa.

* Compra – venta de maquinaria importación – exportación

Xavier Fernández Fernández

Ctra. Lugo a Fonsagrada, Km. 4,600—Fazay, 41- 27146 Lugo

982 225 855 659 336 449 639 433 628